Aanvraagprocedure

Het Careyn Zorgfonds neemt aanvragen van zorgprofessionals van Careyn voor/namens cliënten van Careyn in behandeling.

Het Careyn Zorgfonds helpt kwetsbare cliënten van Careyn (eenmalig) die:

 • aanvullende zorg nodig hebben, omdat anders de grens van humane zorg wordt bereikt;
 • zelf niet financieel kunnen bijdragen in aanvullende zorg;
 • en ook niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van naasten/mantelzorgers, overheden en andere instanties.

De aanvraagprocedure werkt als volgt:

 1. De zorgprofessional vult in overleg met de cliënt het aanvraagformulier in. Download hier het aanvraagformulier. In het aanvraagformulier wordt het volgende gevraagd:
  • naam, adres en geboortedatum van de cliënt
  • beschrijving van de sociale achtergrond
  • oorzaak van de problemen
  • de noodzaak van aanvullende zorg d.w.z. een omschrijving waarom de regulier beschikbare zorg ontoereikend is voor het realiseren van aanvaardbare/verantwoorde gezondheid en welbevinden
  • plan van aanpak om het probleem te verhelpen (is de hulp structureel of eenmalig?)
  • overzicht van de kosten om het probleem te verhelpen (begroting)
  • overzicht van de financiële mogelijkheden die al zijn onderzocht om het probleem te verhelpen (bijv. eigen middelen, zorgverzekeraar, gemeente en familie/mantelzorger).

  Desgewenst kan het zorgfonds als intermediair functioneren naar andere partijen om ondersteuning voor de cliënt mogelijk te maken.

 2. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van cliënt wordt meegestuurd met het aanvraagformulier.
 3. De zorgprofessional stuurt het aanvraagformulier en kopie identiteitsbewijs op naar het Careyn Zorgfonds via aanvragen@careynzorgfonds.nl
 4. De zorgprofessional kan naar aanleiding van de aanvraag benaderd worden voor aanvullende vragen door het bestuur van het Careyn Zorgfonds.
 5. De hulpverlener (en soms ook de cliënt) krijgt na beoordeling van de aanvraag en de aanvullende vragen schriftelijk bericht van de bestuursbeslissing.
 6. Het zorgfonds geeft geen financiële donatie, maar draagt zorg voor de oplossing om het probleem te verhelpen (facturen worden naar het zorgfonds gestuurd).
 7. Na de hulpverlening aan de cliënt dient een evaluatieformulier ingevuld te worden door de hulpverlener in overleg met de cliënt.