Aanvraagprocedure

Het Careyn Zorgfonds neemt aanvragen van zorgprofessionals van Careyn voor/namens cliënten van Careyn in behandeling. Een aanvraag kan gedaan worden ten behoeve van een individuele cliënt of voor een groep cliënten.

Het Careyn Zorgfonds helpt kwetsbare cliënten van Careyn (eenmalig) die:

  • aanvullende zorg nodig hebben om de kwaliteit van leven te behouden;
  • zelf niet financieel kunnen bijdragen in aanvullende zorg;
  • en ook niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van naasten/mantelzorgers, overheden en andere instanties.
  1. De zorgprofessional vult in overleg met de cliënt het aanvraagformulier in. Download hier het aanvraagformulier.
  2. Bij individuele aanvragen: een kopie van een geldig identiteitsbewijs van cliënt wordt meegestuurd met het aanvraagformulier.
  3. De zorgprofessional stuurt het aanvraagformulier (en evt. kopie identiteitsbewijs) op naar het Careyn Zorgfonds via aanvragen@careynzorgfonds.nl
  4. De zorgprofessional kan naar aanleiding van de aanvraag benaderd worden voor aanvullende vragen door het bestuur van het Careyn Zorgfonds.
  5. De hulpverlener (en soms ook de cliënt) krijgt na beoordeling van de aanvraag en de aanvullende vragen schriftelijk bericht van de bestuursbeslissing.
  6. Het zorgfonds geeft geen financiële donatie, maar draagt zorg voor de oplossing om het probleem te verhelpen (facturen worden naar het zorgfonds gestuurd).
  7. Na de hulpverlening aan de cliënt(en) dient een evaluatieformulier ingevuld te worden door de hulpverlener in overleg met de cliënt(en).