Doel Stichting Careyn Zorgfonds

Artikel 2 Statuten

De Stichting stelt zich ten doel het (financieel) ondersteunen van kwetsbare cliƫnten van Stichting Careyn of een daarmee in een groep verbonden entiteit die zelf niet financieel kunnen bijdragen in de benodigde aanvullende zorg, daar waar zonder aanvulling de grens van de humane zorg wordt bereikt, een en ander in de daarvoor naar het oordeel van het bestuur voorkomende gevallen, en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, in de meest brede zin.
Zij tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen, onder meer door het laten verlenen van de betreffende aanvullende zorg, het doen van giften en het verstrekken van leningen.
De stichting beoogt niet het maken van winst, noch het financieren van zorg die door derden moet of kan worden gefinancierd.