ANBI verklaring en aftrekbaarheid

Het Careyn Zorgfonds heeft een ANBI verklaring van de belastingdienst wat inhoudt dat het Careyn Zorgfonds geen belasting over uw gift hoeft te betalen. Zo komt elke euro ten goede aan de cliënten van Careyn.
Bovendien maakt de ANBI verklaring uw gift belastingtechnisch extra aantrekkelijk.
» Meer informatie bij de Belastingdienst

Uw periodieke schenking volledig aftrekbaar

Een periodieke schenking is voor u zelfs volledig aftrekbaar van de belasting. De schenking moet, voor minimaal vijf jaar, vastgelegd worden in een periodieke schenkingsovereenkomst.
» Lees verder over periodiek schenken met belastingvoordeel