Nalaten aan Careyn Zorgfonds

U kunt ervoor kiezen om het Careyn Zorgfonds als (mede-)erfgenaam (erfstelling) op te laten nemen in uw testament of door middel van een legaat.

Legaat

U kunt bij de notaris een legaat voor het Careyn Zorgfonds in uw testament laten opnemen. Een legaat is een bepaling in een testament waarmee u met name genoemde goederen of een vastgesteld bedrag schenkt.

Erfstelling

Bij een erfstelling kunt u ervoor kiezen om het Careyn Zorgfonds geheel of gedeeltelijk als erfgenaam in uw testament op te laten nemen.

Nalatenschap en de belasting

Het Careyn Zorgfonds heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het Careyn Zorgfonds hoeft daardoor geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen voor erfenissen en schenkingen.

Vragen en informatie

Als u meer wilt weten over nalatenschappen, raden wij u aan contact op te nemen met uw notaris. Hij/zij kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden met betrekking tot uw nalatenschap. Misschien wilt u hierover iets met ons bespreken? Neemt u dan contact met ons op.