Bestuur

Alle bestuursleden werken voor de stichting als vrijwilliger. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Uitsluitend de kosten die door een bestuurslid worden gemaakt direct ten behoeve van de stichting komen in aanmerking voor een vergoeding.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • F.W.M. (Frans) Kevenaar, voorzitter
  • A.J. (Sonja) Daalhuizen-Goossens, secretaris
  • W. (Wilma) van Doorn, penningmeester