Bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke en/of rechtspersonen. Per januari 2022 bestaat het bestuur uit:

  • Wilma van Doorn (penningmeester)
  • Patricia Pol
  • Ingrid Böhm

De bestuursleden worden benoemd door de Raad van Toezicht van Careyn.

Er wordt getracht om de kosten zo laag mogelijk te houden. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.