Word Vriend van het Careyn Zorgfonds

Uw steun is hard nodig!

U kunt Vriend van het Careyn Zorgfonds worden door ons jaarlijks of maandelijks met een vast bedrag te steunen. Als Vriend ontvangt u ons Vriendennieuws met artikelen over de cliënten en projecten die u steunt. En u wordt uitgenodigd voor bijzondere en informatieve bijeenkomsten.

Waarom ik vriend ben

“Na het overlijden van mijn man ben ik het Careyn Zorgfonds gaan steunen. Zo kan ik mijn dank uitdrukken voor de jarenlange uitstekende zorg waarmee hij in de laatste levensjaren thuis is omringd. De thuiszorgmedewerkers van Careyn stonden dag en nacht klaar om het lijden te verzachten. Ook ik zelf heb altijd veel liefdevolle steun ervaren. Als donateur kan ik nu iets terugdoen voor een ander.”  

Fiscaal extra aantrekkelijk

Maak uw periodieke schenking fiscaal extra aantrekkelijk. Periodieke giften zijn namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. De schenking moet wel, voor minimaal vijf jaar, vastgelegd worden in een periodieke schenkingsovereenkomst.

» Lees meer over schenken met belastingvoordeel.

» Of download meteen het formulier overeenkomst periodieke gift en de betalingsvolmacht van de belastingdienst.