Eenmalige donatie

Uw steun is hard nodig!

U kunt het Careyn Zorgfonds steunen met een eenmalige donatie. Een eenmalige donatie kan:

  • door zelf geld over te maken:
    t.n.a. Careyn Zorgfonds
    IBAN NL04 INGB 0650 6660 54
  • of u kunt een formulier aanvragen voor een eenmalige machtiging.

Meer weten over extra aftrekmogelijkheid bij giften aan het ANBI erkende Careyn Zorgfonds?
» Lees dan meer hierover bij de Belastingdienst