Mijn bedrijf wordt vriend

Uw bedrijf als vriend van het Careyn Zorgfonds

Ook bedrijven zijn van harte welkom om Vriend van het Careyn Zorgfonds te worden. Dat kan al vanaf een jaarlijkse bijdrage van 250 euro. U steunt daarmee de activiteiten van het Careyn Zorgfonds. U krijgt vermelding op onze website, u ontvangt twee maal per jaar het Vriendennieuws met artikelen over de cliënten en projecten die u steunt. U wordt ook uitgenodigd voor bijzondere en informatieve bijeenkomsten.
En we schenken aandacht aan uw eventuele acties voor het Careyn Zorgfonds.
Vul het formulier in en u wordt Vriend van het Careyn Zorgfonds en machtigt ons om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven.

MVO-beleid

Door bedrijfsvriend te worden geeft u op een mooie manier invulling aan uw MVO-beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Het Careyn Zorgfonds denkt graag met u mee wanneer u dit nog meer concreet wilt maken. Denk bijvoorbeeld aan bijzondere deelname aan het jaarlijkse NL-Doet. Wellicht heeft u een idee voor een fondsenwervende actie of evenement waarover u met ons wilt sparren? Neemt u dan contact met ons op.

Donaties in natura

Donaties in natura zijn ook mogelijk. Interesse? Neemt u dan contact met ons op. Wij adviseren over een invulling op maat.

Bedrijfsvrienden

Ontwerppartners

Ontwerppartners ondersteunt met ontwerp en onderhoud van deze site en andere communicatiemiddelen.