Doel – Wanneer humane zorg om een aanvulling vraagt

Nederland is een welvarend land waarin de zorg voor kwetsbaren in principe goed geregeld is. Daar doen zorginstellingen en hun medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers elke dag hun best voor. Toch kan de zorg soms onder druk komen, bijvoorbeeld als er geen geld is voor noodzakelijke hulpmiddelen. Vaak kan met een bescheiden bijdrage een grote verbetering worden gerealiseerd in de zelfredzaamheid van mensen. Het Careyn Zorgfonds wil voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken en bijdragen aan een zo goed mogelijke kwaliteit van leven.

Doelstelling Careyn Zorgfonds

Artikel 2 lid 1 van de statuten van het Careyn Zorgfonds geeft als doelstelling weer:

De stichting heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel het verbeteren van de levenskwaliteit van cliënten van de Stichting Careyn of van een daarmee in een groep verbonden entiteit, die zelf niet financieel kunnen bijdragen in de benodigde aanvullende zorg en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin van het woord.

In dit soort gevallen kan het Careyn Zorgfonds helpen. De medewerkers van Careyn weten wanneer hun cliënten iets extra’s nodig hebben. Zij kloppen in schrijnende situaties aan bij het Careyn Zorgfonds voor financiële hulp. Dat geeft de zekerheid dat het geld voor de juiste dingen wordt ingezet. Het fonds springt nooit bij wanneer het verzoek binnen de reguliere regelingen thuishoort. Het fonds verleent geen structurele ondersteuning maar eenmalige of tijdelijke.

» Lees meer over de statutaire doelstelling

» Klik hier om het beleidsplan te downloaden

» Klik hier om de jaarrekening 2015 te downloaden
» Klik hier om de jaarrekening 2016 te downloaden
» Klik hier om de jaarrekening 2017 te downloaden
» Klik hier om de jaarrekening 2018 te downloaden
» Klik hier om de jaarrekening 2019 te downloaden
» Klik hier om de jaarrekening 2020 te downloaden
» Klik hier om de jaarrekening 2021 te downloaden
» Klik hier om de jaarrekening 2022 te downloaden