Doel – Wanneer humane zorg om een aanvulling vraagt

Jaarlijks doen honderdduizenden mensen in ons land voor korte of langere tijd een beroep op verpleegkundige zorg.

Careyn doet prima werk, maar deze zorg is niet altijd toereikend. Soms is er echt geen geld voor bijvoorbeeld een extra behandeling of een nieuw gehoorapparaat.

Allemaal noodzakelijke aanvullingen om te komen tot humane zorg. Maar ook zaken die via de reguliere regelingen onmogelijk gefinancierd kunnen worden. En zaken die mensen soms echt niet zelf kunnen betalen en waarvoor zij ook geen beroep kunnen doen op eigen familiekring.

In zulke gevallen kan het Careyn Zorgfonds helpen. De medewerkers van Careyn weten wanneer hun cliënten iets extra’s nodig hebben. Zij kloppen in schrijnende situaties aan bij het Careyn Zorgfonds voor financiële hulp. Dat geeft de zekerheid dat het geld voor de juiste dingen wordt ingezet. Het fonds springt nooit bij wanneer het verzoek binnen de reguliere regelingen thuishoort. Het fonds verleent geen structurele ondersteuning maar eenmalig of tijdelijke.

» Lees meer over de statutaire doelstelling

» Klik hier om het beleidsplan te downloaden

» Klik hier om de jaarrekening 2015 te downloaden
» Klik hier om de jaarrekening 2016 te downloaden
» Klik hier om de jaarrekening 2017 te downloaden
» Klik hier om de jaarrekening 2018 te downloaden
» Klik hier om de jaarrekening 2019 te downloaden